Uredni膷ka pravila web mjesta

Uredni膷ka pravila web mjesta

Web mjesto je web stranica za zdravlje, fitness i ljepotu. Misija web mjesta je pru啪iti svojim klijentima najnovije vijesti i a啪uriranja koja su to膷na. Sadr啪aj na web stranici je prakti膷an i relevantan za razli膷ite teme zdravlja, fitnessa i ljepote.

Web stranica ima nekoliko tema koje pokrivaju sve od zdravstvenih informacija do savjeta za ljepotu. 膶itatelji web-lokacije mogu odabrati informacije o zdravlju koje su najrelevantnije za njih. Informacije na web stranici tako膽er se filtriraju kako bi bile primjenjive na osobno zdravlje korisnika.

Iako su informacije sadr啪ane na web stranici to膷ne i relevantne za razli膷ite zdravstvene probleme, bolesnici bi se trebali pridr啪avati uputa njegovih / njezinih lije膷nika. Stranica samo poma啪e nadopuniti informacije koje pru啪a pru啪atelj zdravstvene skrbi. Pacijenti se savjetuje da tra啪e stru膷no vodstvo o temama i pitanjima koja su pro膷itali.

Slijede膰i kriteriji kori拧teni na web su膷elju za izradu originalnog sadr啪aja:

Relevantnost
To obuhva膰a probleme koji mogu utjecati na upravljanje zdravljem pojedinca. Obra膽eno je nekoliko tema, a mogu uklju膷ivati 鈥嬧媝okre膰e droge i proizvode, stru膷ne komentare, podsjetnike i upozorenja te novosti o zdravlju.

Klini膷ko zna膷enje
Sadr啪aj koji se ovdje nalazi temelji se na najnovijim nalazima medicinskih istra啪ivanja koji su objavljeni u razli膷itim poznatim medicinskim internetskim stranicama.

Trendovi
U ovoj kategoriji pokriva se nekoliko sezonskih interesa. Teme koje se nalaze u kategoriji trendova uklju膷uju alergijske sezone, ljetnu sigurnost, prehladu i gripe. Ostale teme koje bi se mogle obuhvatiti uklju膷uju zdravi mjesec srca i rak dojke Svijest.

Sadr啪aj koji se nalazi na ovoj web stranici jedinstven je i pouzdan. Web stranica online zdravlja i ljepote usmjerena je na pru啪anje svojim klijentima a啪urirane i to膷ne informacije o zdravlju i fitnessu.

Zdravstvene vijesti i pri膷e koje su obuhva膰ene na web mjestu temelje se na odabiru urednika. 膶lanci prona膽eni na web stranici sadr啪e intervjue istra啪iva膷a iz podru膷ja medicine, kao i znanstvenih stru膷njaka.

Uredni膷ka pravila

Odgovornost je novinara pru啪iti klijentima informacije koje su to膷ne i jedinstvene. O膷ekuje se da 膰e pisaca podnijeti svojim 膷itateljima samo vijesti i reference koje su jedinstvene.

Uredni膷ka nezavisnost

Web mjesto se fokusira na pravednost i to膷nost u izvje拧膰ivanju.

Uredni膷ka pravila za osoblje koje rade za web stranicu:

Web mjesto je neovisni medij 膷iji je cilj pru啪iti svojim 膷itateljima informacije i obrazovne materijale koji su i profesionalni i neprofesionalni. Sadr啪aj na web stranici je to膷an i bez utjecaja.

Mediji za novinare zahtijevaju da njezino uredni拧tvo otkrije sve interese koje mogu imati s bilo kojim lijekom, medicinskim ure膽ajem ili tvrtkom u zdravstvenoj industriji. Informacije o osoblju potom se dostavljaju izravnom nadzorniku u vrijeme zapo拧ljavanja novih zaposlenika. Supervizor je du啪an utvrditi mogu li interesi predstavljati sukob i mo啪e se ukloniti.

Uredni拧tvo se odvaja od onih koji su povezani s sponzorima ili partnerima kako bi sprije膷ili bilo kakav utjecaj na informacije. Svako uredni拧tvo ima odgovornost pru啪iti to膷ne i relevantne informacije o najnovijim temama. Novinari su odgovorni za tra啪enje pri膷a ili stru膷nih intervjua. Pisci tako膽er nalaze objektivna mi拧ljenja o razli膷itim temama koje dolaze od kvalificiranih stru膷njaka. Time Site osigurava eti膷ko pona拧anje me膽u osobljem.

Proces dolaska vijesti i originalnog 膷lanka

Novinari su du啪ni da svakog radnog dana naprave dnevni prora膷un za vijesti. Dnevni prora膷un za vijesti trebao bi imati najnovije vijesti renomiranih zdravstvenih 膷asopisa, najava saveznih zdravstvenih organizacija i analize najnovijih trendovskih zdravstvenih tema. O膷ekuje se da 膰e zdravstveni izvjestitelji potra啪iti mi拧ljenja istaknutih medicinskih 膷elnika o raznim pitanjima. Urednici osoblja pa啪ljivo pregledavaju izvorne 膷lanke prije nego 拧to se po拧alju na web stranicu.

Licencirani sadr啪aj

Vi拧i redakcijski urednici snose odgovornost za pregled pravila i postupaka prije objavljivanja zdravstvenog sadr啪aja tre膰ih strana. Pregled je u膷injen kako bi se sprije膷io nastanak sukoba interesa. Postupak osigurava da je licencirani sadr啪aj relevantan, a啪uran i to膷an.

Sponzorirani sadr啪aj i ogla拧avanje

Web-lokacija sadr啪i gumbe, sadr啪aj, bannere i zna膷ke koje su ozna膷ene kao 鈥淪ponzorirane鈥. Ostali mogu biti ozna膷eni 鈥渟 na拧eg sponzora鈥 ili 鈥渙glas鈥. Sadr啪aj nije podlo啪an uredni膷kim pravilima. Sadr啪aj koji je ozna膷en kao 鈥渋z na拧eg sponzora鈥 podlije啪e utvr膽enoj politici.