Pravila sponzora web mjesta

Pravila sponzora web mjesta

Web mjesto po拧tuje 膷injenicu da tvrtke potro拧a膷kih proizvoda imaju zna膷ajan utjecaj na zdravlje potro拧a膷a. Sponzorstvo stranice dolazi u obliku ogla拧avanja, 拧to omogu膰uje web stranicama da svojim 膷itateljima pru啪i informativan i relevantan sadr啪aj bez naknade.

Web mjesto samo se usredoto膷uje na pru啪anje njihovih sponzora prilika za prodaju svojih proizvoda i usluga potro拧a膷ima.

Mre啪a nastoji stvoriti platformu koju 膷itatelji mogu koristiti kako bi se osna啪ili. Politika sponzora omogu膰uje mre啪i da nastavi rasti i pro拧iriti se. Obrazovni sadr啪aji prona膽eni na web stranici educiraju 膷itatelje, omogu膰uju膰i im da donose informirani zdravstveni i 啪ivotni odabir.

Site govori o razli膷itim temama, uklju膷uju膰i tjelesnu aktivnost, zdravu prehranu, sigurnost i prevenciju te dobrobit. Mre啪a tako膽er pru啪a svojim 膷itateljima savjete o tome kako posti膰i uravnote啪en i zdrav stil 啪ivota.

Ciljevi web mjesta

Mre啪a ima za cilj pobolj拧ati zdravlje 膷itatelja iz cijelog svijeta daju膰i im edukativni sadr啪aj o zdravlju.
Site se fokusira na razvoj pouzdanih i relevantnih materijala i alata na zdravlje. Obrazovni se sadr啪aj treba temeljiti na 膷injenicama, nedavnom istra啪ivanju i statistici o zdravlju.
Mre啪a se tako膽er usredoto膷uje na slanje pozitivnih zdravstvenih poruka 膷itateljima.

Ure膽iva膷ka politika i razvoj sadr啪aja

Prema pravilima mre啪e, sadr啪aj je napisan i pregledan od strane njegovih kvalificiranih urednika u bilo kojem trenutku.

Otkrivanje naknada za afilijaciju

Objavljivanje se odnosi na web stranicu mre啪e, uklju膷uju膰i ali ne ograni膷avaju膰i se na mobilne i online verzije web stranica web mjesta. Objavljivanje je pru啪eno kako bi se otkrilo financijski odnos mre啪e sa svojim afilijacijama, sponzorima, ogla拧iva膷ima i drugim tre膰im stranama koje se pojavljuju na web stranici.

Neki od 膷lanaka na web stranici povezani su s odre膽enim uslugama i resursima koji se usredoto膷uju na izgradnju i promoviranje robnih marki i proizvoda. Mre啪a pripada pojedina膷nim odabranim partnerskim programima. To 膷ini proviziju kada 膷itatelj odlu膷i kupiti putem osiguranih affiliate linkova. Web mjesto potpuno otkriva njihov odnos s ogla拧ava膷ima i uvjerava 膷itatelje da financijski poticaji ne utje膷u na ono 拧to se objavljuje o proizvodu ili usluzi.

Stranke afilijacije podlo啪ne su promjenama u bilo kojem trenutku koje Site smatra neophodnim. 膶itatelji mogu proslijediti bilo kakva pitanja, komentare ili nedoumice osoblju na web stranici putem online obrasca. Korisnici tako膽er mogu postavljati pitanja prije kupovine putem affiliate linkova koji se nalaze na web stranici.

膶itateljima se savjetuje da ne upotrebljavaju informacije koje se daju na web stranici kao zamjena za profesionalni medicinski savjet ili lije膷enje za bilo koje zdravstveno stanje. Informacije koje se nalaze na web stranici ne smiju se koristiti za dijagnosticiranje ili lije膷enje bilo kojeg medicinskog stanja bez konzultacija s kvalificiranim medicinskim stru膷njakom.